Το «Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Ινστιτούτο» (ECI) δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα των καρδιολογικών νοσημάτων εδώ και 20 χρόνια.

Τα ευρήματα στατιστικών μελετών δείχνουν ότι η πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Έτσι, η επιστημονική ομάδα μας δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας των καρδιαγγειακών νοσημάτων, στοχεύοντας στην περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση της θεραπείας του καρδιαγγειακού συστήματος.  

 Τα εξειδικευμένα τμήματα του κέντρου μας είναι το Καρδιολογικό, το τμήμα Υπερήχων Αγγείων, το  Ενδοκρινολογικό και Διαβητολογικό, καθώς και το τμήμα Λιπιδίων και Υπέρτασης.

Κύριο μέλημα μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους εξεταζόμενους σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών προτύπων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας, πέραν του διαγνωστικού και θεραπευτικού τους χαρακτήρα, συμβάλλουν ενεργά στην ασφαλή και αποτελεσματική πρόληψη, μέσω ελέγχου των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.