Επιστημονική Ομάδα

Ιατρικό Προσωπικό

  • Γεώργιος Ρουσσάκης, Καρδιολόγος
  • Δημήτριος Καμβύσης, Ακτινολόγος
  • Κωνσταντίνα Βλασοπούλου, Καρδιολόγος
  • Μόνικα Μαθιοπούλου, Ενδοκρινολόγος

Νοσηλευτικό Προσωπικό

  • Χρήστος Γιακούπι, Νοσηλευτής