Ιατρικές Υπηρεσίες

1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

  • STRESS – CONTRAST ECHO
  • CONTRAST ECHO
  • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
  • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
  • HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 24-ΩΡΟΥ

2. ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ:

  • TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

3. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  • ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
  • ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ